Εταιρεία > Σκοπός
 
 
  Εταιρεία > Σκοπός  
   
     
 
"Δημιουργούμε Ευχαριστημένους Πελάτες και Συνεργάτες"

Ο σκοπός της Net-it είναι η Παροχή Υπηρεσιών σε εταιρικούς κυρίως πελάτες, οι οποίοι επιθυμούν μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων να αναβαθμίσουν το επίπεδο της ποιότητας της υποδομής που χρησιμοποιούν, των υπηρεσιών που παρέχουν καθώς και της συνολικής ανταγωνιστικότητάς τους.

Η Net-it λειτουργεί με τη μορφή ανεξάρτητου εξωτερικού συνεργάτη στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες εταιρειών οι οποίες, είτε δε διαθέτουν Τμήμα Πληροφορικής, είτε χρειάζονται ένα επίπεδο τεχνογνωσίας που πιθανόν δε διαθέτουν για κάποιο έργο.

Παράλληλα, μέσα από συνεργασίες στον ευρύτερο χώρο της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας, στοχεύει στο να αποτελεί ένα μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης και κατεύθυνσης για όλες τις τεχνολογικές ανάγκες των πελατών της.

Ο απώτερος στόχος μας είναι οι πελάτες μας να διαθέτουν ένα επίπεδο τεχνολογικής υποδομής και λειτουργιών που να τους επιτρέπει να εκτελούν τις μηχανογραφικές και άλλες διαδικασίες τους πιό σταθερά, πιό εύκολα, πιό γρήγορα και με ασφάλεια, ώστε να έχουν την άνεση να εστιάζουν στον πυρήνα της εργασίας τους και όχι στα εργαλεία που χρησιμοποιούν.

Και όλα αυτά με την ακράδαντη πίστη ότι το μόνο βιώσιμο μοντέλο για μια σωστή συνεργασία είναι το Win-Win / Κερδίζω-Κερδίζεις και ότι η καλύτερη επένδυση είναι στη γνώμη και το χαμόγελο ενός ικανοποιημένου πελάτη.
 
     
  © Copyright 2004-2015, Θαλασσινός Γιώργος | All rights reserved