Δραστηριότητες > Λογισμικό & Εφαρμογές
 
 
  Δραστηριότητες > Λογισμικό & Εφαρμογές  
  Off-the-Shelf Εφαρμογές & Λογισμικό για τις συγκεκριμένες σας ανάγκες  
     
  Το τμήμα ανάπτυξης λογισμικού ασχολείται με την κατασκευή εφαρμογών, είτε πρόκειται για off-the-shelf προϊόντα είτε για εξειδικευμένες λύσεις σε συγκεκριμένες ανάγκες.

Η μακρόχρονη θητεία μας, στο χώρο της πληροφορικής γενικά και του προγραμματισμού ειδικότερα, διασφαλίζει την ποιοτική αρτιότητα των διαδικασιών και του αποτελέσματος. Από την ανάλυση και το σχεδιασμό μέχρι τον τελικό ποιοτικό έλεγχο και την εκπαίδευση των χρηστών.
 
     
  © Copyright 2004-2015, Θαλασσινός Γιώργος | All rights reserved