Σχέσεις > Συνεργάτες
 
Πιστεύουμε ότι η επιτυχία κάθε επιχειρηματικής οντότητας, ανεξαρτήτως μεγέθους, είναι άμεσο αποτέλεσμα των σχέσεών της με τους πελάτες που εξυπηρετεί καθώς και με τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται.

Στο έντονα ανταγωνιστικό και μεταβαλλόμενο σκηνικό που καλούμαστε όλοι να επιχειρούμε και να ζούμε, πολύ δύσκολα και με μεγάλο κόστος μπορεί κάποιος να είναι αυτόνομος και αυτάρκης - αν κάτι τέτοιο είναι τελικά εφικτό.

Η συνέπεια, ο αλληλοσεβασμός και το αμοιβαίο όφελος είναι απαραίτητα στοιχεία στη διατήρηση καλών σχέσεων και αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία λειτουργεί και αναπτύσσεται συνεχώς η Net-it.
 
  Σχέσεις > Συνεργάτες  
   
     
  Επιχειρηματικοί Συνεργάτες

Active Computers Enterprise Systems Integrator, Auth IBM & HP Service Center
Alfacom UPS and High-End Rack Systems
Bits'n'Bytes Web Design, Web Advertising, Graphic Arts, Video Production
Digital Sima AntiVirus, Firewall, Security and Integrity Systems
Divico Security and Surveillance Systems
IT Support Konica Minolta Distributor and Authorized Service Center
Microsoft Software Systems
Rentron Rack Systems
Symantec Hellas AntiVirus, Firewall, Security, Recovery and Integrity Systems
T&K AntiVirus Systems

Σημ: Οι εταιρείες αναφέρονται με αλφαβητική σειρά.


Εμπορικά Σήματα & Πιστοποιήσεις

Σημ: Όλα τα προαναφερθέντα ονόματα, επωνυμίες, σήματα και λογότυπα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών και παρατίθενται κατόπιν σχετικής αδείας, όπου αυτό απαιτείται.

 
     
  © Copyright 2004-2015, Θαλασσινός Γιώργος | All rights reserved