Δραστηριότητες > Υπηρεσίες Πληροφορικής
 
 
  Δραστηριότητες > Υπηρεσίες Πληροφορικής  
   
     
 
Η Net-it με στόχο να καλύψει τις ανάγκες πληροφορικής και τεχνολογίας των πελατών της παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες :

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  
Μελέτη αναγκών και Σχεδιασμός λύσεων
Έρευνα αγοράς και Εκτίμηση προτάσεων
Διαχείριση έργου και Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνικές Υπηρεσίες
Υλοποίηση εγκαταστάσεων
Αντιμετώπιση προβλημάτων με Συμβόλαιο (Total, Split)
Αντιμετώπιση προβλημάτων χωρίς Συμβόλαιο (PerCall)
Τηλεφωνική υποστήριξη (Phone)
Περιοδικός έλεγχος καλής λειτουργίας
 
Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Χρήση Microsoft Windows λειτουργικών συστημάτων
Χρήση Microsoft Office εφαρμογών γραφείου
Χρήση Διαδικτύου (Internet)
 


 
     
  © Copyright 2004-2015, Θαλασσινός Γιώργος | All rights reserved