Νέα Συνεργασία
GAP AE
 
  Η Net-it αναπτύσσει εφαρμογές MiddleWare και EndPoint σε Excel/VBA για τις ανάγκες της GAP AE, με στόχους τη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, την εξάλειψη των λαθών και την αποτελεσματικότερη λήψη διοικητικών αποφάσεων μέσω βελτιωμένων εργαλείων λογισμικού και αμεσότερης πληροφόρησης.  
  Αναλυτικά »  
     
   
 
 
   
 
 
   
 
 
  Λίστα νέων »  
     
 
Success story
ΑΠΑΝ
 
  Το Αρχείο της Πολιτιστικής Εταιρείας ΠΑΝΟΡΑΜΑ, λειτουργεί επιτυχημένα με την υποδομή που υλοποίησε σε συνεργασία με τη NET-IT.

Η επιλεγείσα λύση βασίζεται σε προϊόντα Dell, Microsoft, Symantec και ZyXel με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφαλή πρόσβαση απομακρυσμένων χρηστών προς την κεντρική βάση δεδομένων του ΑΠΑΝ.
 
  Αναλυτικά »  
  © Copyright 2004-2015, Θαλασσινός Γιώργος | All rights reserved